Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Milí kolegovia, priatelia, priaznivci,

Pozývame vás na ďalšie prednáškové popoludnie. Jeho témou bude Vykurovanie domácností a kvalita ovzdušia.

Prednáška sa uskutoční  21. októbra 2021 (vo štvrtok) o 17.00 hod. 

Prednášať bude Mgr. Peter Tonhauzer, PhD., vedúci úseku Kvalita ovzdušia v SHMÚ.  viď pozvánka.

 

Sledujte nás naživo na https://facebook.com/shmu.sk