Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Prednáškové popoludnie 29.11.2022

Slovenská meteorologická spoločnosť, o.z. a Slovenský hydrometeorologický ústav

Vás pozývajú na prednáškové popoludnie. 

Extrémne klimatické a poveternostné udalosti v Bulharsku a adaptácia v poľnohospodárstve

(Extreme climate and weather events in Bulgaria - impact and adaptation in agriculture)

ktorá sa uskutoční dňa 29. novembra 2022 o 17.00 hod  - formou online (FB).

Prednášajúci : Nina Nikolova, Simeon MatevSofijská univerzita St. Klimenta Ohridského, Bulharsko

Radi Vás privítame prostredníctvom facebookovej stránky SHMÚ   (https://www.facebook.com/shmu.sk)

Prednáška bude v anglickom jazyku.

Všetci ste srdečne vítaní.

Paulína Valová , Pavol Nejedlík, Tibor Csörgei

SMS, o.z.