Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia, priatelia,

vo štvrtok 8.6.2023 od 17.00 hod. sa bude konať ďalšie prednáškové popoludnie, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Je to posledné podujatie pred letnými prázdninami.

   Témou je: Letecká meteorológia - bezpečnosť leteckej dopravy.

 Prednášať bude Mgr. Cyril Kunzo, hlavný meteorológ Leteckej meteorologickej služby SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o.z.

 Dozviete sa viac o leteckej meteorologickej službe, o jej úlohách, aktivitách i o tom,  ako každodenne zasahuje do našich životov, aj keď o tom nevieme (príloha PDF).

  Sledujte nás online na stránke https://www.facebook.com/shmu.sk.

 

 Tešíme sa na online stretnutie s Vami.

 

,

Za organizátorov

 Paulína Valová, Tibor Csörgei

SMS, o.z.