Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Vážení priatelia, kolegovia,

séria prednáškových popoludní pokračuje záverečným tohtoročným stretnutím.

Stretneme sa  pri rozprávaní o polárnej žiare, ktoré bude spojené aj s fotografiami či videami tohto nádherného úkazu,

dňa 21.11.2019 v kinosále SHMÚ, Jeséniova 17 o 17.00 hod. - viď pozvánka.

Prednášajúci: Tibor Csörgei, technik - pozorovateľ odboru Meteorologické siete úseku Meteorologická služba, SHMÚ Bratislava a nadšený amatérsky astronóm.

Tešíme sa opäť na stretutie s Vami.

 

Za organizátorov zdraví a pozýva  Paulína Valová a Tibor Csörgei.