Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

foto Daska Kriskova

Na začiatku augusta 2018 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s dlhoročnou členkou SMS, kolegyňou a vzácnym človekom – prvou ženou v predpovednej službe SHMÚ  

RNDr. Dagmar Kriškovou. 

Dagmar Krišková sa narodila v júli 1944 v Tisovci, detstvo a mladosť prežila v Rimavskej Sobote, kde navštevovala aj základnú školu a tiež Jedenásťročnú strednú školu. V roku 1961 zmaturovala a pokračovala v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, po druhom ročníku sa špecializovala na meteorológiu a klimatológiu. Štúdium ukončila v roku 1966 a zamestnala sa v Slovenskej akadémii vied.

V roku 1969 začala ako prvá žena  v histórii SHMÚ pracovať v predpovednej službe SHMÚ. Venovala sa najmä strednodobej predpovedi a jej predpovede ste mohli desaťročia sledovať pod značkou KD.  Aktívne spolupracovala na mnohých výskumných úlohách, dlhé roky sa podieľala sa typizácii poveternostných situácií, aktívne pracovala aj v Slovenskej meteorologickej spoločnosti. Často spolupracovala  s médiami, skôr narodení si ju určite pamätajú aj z televíznej obrazovky, najmä z 80-tych rokov.

Až do odchodu do dôchodku v roku 2016 bola v práci veľmi aktívna, pravidelne sa vzdelávala a prijímala nové výzvy.

Do meteorologického neba odišla skromná, mimoriadne pracovitá, nekonfliktná kolegyňa, človek s úžasným zmyslom pre poriadok a spravodlivosť.

Nech sú jej nebeské obláčiky pohodlné a blesky z nich pozdravom pre nás, ktorí na ňu myslíme.

 

                                                                                                                     Paulína Valová, predsedníčka SMS