Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

V dňoch 3.9.2018 až 7.9.2018 sa koná každoročné Stretnutie Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) - Európska konferencia pre aplikovanú meteorológiu a klimatológiu.      

 ms2018 programme book cover 300x300            

 

Ústrednou témou tento rok je Počasie a podnebie: globálna zmena - lokálne riziká. Tento rok sa konferencia koná na Corvinus University v Budapešti v Maďarsku.

Podujatia EMS združujú približne 600 členov meteorologických, klimatických a príbuzných vedných odborov v Európe aj mimo nej: od národných meteorologických a hydrologických služieb, súkromných poskytovateľov služieb, akademických a vzdelávacích inštitúcií, médií a medzinárodných organizácií. Tieto podujatia slúžia ako každoročné fórum, ktoré podporuje vzájomnú výmenu skúseností. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo 814 účastníkov zo 46 krajín, tento rok je podľa oficiálnej stránky EMS prihlásených viac ako 800 abstraktov v troch hlavných tematických okruhoch (Engagement with Society, Operational Systems and Applications, Understanding Weather & Climate Processes ), ktoré sú ešte rozdelené spolu do 50 sekcií.

V rámci tejto konferencie udeľuje EMS aj ocenenia pre mladých vedeckých pracovníkov. Tento rok za svoju prácu získala cenu The Tromp foundation travel award to young scientists aj naša kolegyňa Mgr. Lívia Labudová, PhD. Cena je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí pracujú alebo študujú v európskej krajine a prezentujú príspevky v oblasti biometeorológie na konferencii Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS).

Slovenská meteorologická spoločnosť a Slovenský hydrometeorologický ústav budú spoluorganizátormi Stretnutia Európskej meteorologickej spoločnosti - Európskej konferencie pre aplikovanú meteorológiu a klimatológiu v roku 2020, kedy sa táto konferencia bude konať v Bratislave.

Obr.1: Lívia Labudová a Tanja Cegnar – predsedkyňa výboru EMS pre médiá a komunikáciu

                                                                                                                                                                                               Autor : Katarína Mikulová