Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Výročný seminár Českej meteorologickej spoločnosti (ČMeS) sa konal 18.9. až 19.9.2018 v Prahe pri príležitosti 60. výročia založenia Československej meteorologickej spoločnosti, ktorej ČMeS je nástupníckou organizáciou v Českej republike (po rozdelení ČSSR r. 1993).

Spoluorganizátorom okrem ČMeS bol aj Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AV ČR), Univerzita Karlova a Česká zemědělská univerzita Praha (ČZÚ), v ktorej priestoroch sa seminár konal. Bol venovaný histórii, ale aj súčasnosti a budúcnosti meteorológie. Ďalším dôležitým motívom bola spolupráca a prezentácia súkromného sektora v oblasti meteorológie, ktorú predstavovali spoločnosti ako METEOPRESS, ČT, WINDY či InMeteo. Práve spolupráca odborných vedeckých inštitúcií so súkromným sektorom je aj v aktuálnom programe takých organizácií ako je WMO či EUMETSAT alebo EUMETNET.

Prvý deň seminára na úvod pozdravili Doc. RNDr. T.Havelka, predseda ČMeS, zástupca Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha, riaditeľ úseku Meteorológie a klimatologie ČHMÚ Mgr. Černikovský, doc. Pokorný za Českú zemědělskú univerzitu a RNDr. P.Sedlák za Ústav fyziky atmosféry AV ČR.

V jednotlivých prednáškach sa predstavili zástupcovia ČHMÚ, SHMÚ a SMS (Paulína Valová) i ČZÚ (Vera Potopová), zástupcovia súkromných firiem (Meteopress, InMeteo), ako aj zástupca Armády českej republiky Robert Piwko – väčšinou sa prednášky týkali histórie a súčasnosti meteorológie a jej odvetví (agrometeorológia, bioklimatológia) v ČR a SR. Záver dňa patril zástupcom kolektívu odborných pracovníkov ÚFA AV ČR (Müller, Řezáčová, Zacharov), ktorí sa podieľajú na tvorbe a aktualizácii novej webovej verzie Českého meteorologického slovníka. Po ukončení prednášok sa konala exkurzia v sade a pivovare Českej zemědělskej univerzity Praha – Suchdol.

Druhý deň pokračoval prednáškami o amatérskej meteorológii (Amatérska meteorologická spoločnosť), zástupkyňa ÚFA AV ČR predstavila dokument Bouřlivé počasí z cyklu Tiché hrozby, ktorý pripravuje práve Akadémia vied a bude po dokončení všetkých častí odvysielaný v Českej televízii. Ďalej zazneli prednášky o meraniach v ČHMÚ Doksany, o klíme Šumavy či o typizácii poveternostných situácií pre ČR a SR . Tiež sa predstavili zástupcovia súkromného sektora (InMeteo, WINDY) a zaujímavá bola aj prezentácia o zhodnotení dopadov leta 2015 na úmrtnosť v ČR (ÚFA AV ČR).

Konferenciu v neskorých popoludňajších hodinách zhodnotil, zhrnul a ukončil predseda Českej meteorologickej spoločnosti Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. Vyjadril vieru, že budúcnosť amatérskej, profesionálnej i súkromnej meteorológie bude prínosom pre všetky zložky a vzájomná spolupráca prispeje k zaujímavých odborným výsledkom.

                                                                                                                                                                           Paulína Valová