Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Milí kolegovia, priatelia,

v úvode roka Vám chcem ešte raz popriať hlavne zdravie, spokojnosť, pohodu a radosť zo života - a nielen v roku 2019.

Rozhodli sme sa v roku 2019 začať organizovať prednáškové popoludnia (približne  jedenkrát do mesiaca) venované prednostne meteorológii, hydrológii i kvalite ovzdušia - spojené aj s diskusiou.

Podujatia sa budú konať v popoludnňajších hodinách v kinosále SHMÚ na bratislavskej Kolibe.

 

Prvé prednáškové popoludnie sa uskutoční 24.1.2019 - viď pozvánka.

 

Tešíme sa na Vás pri prvom tohtoročnom stretnutí.

                     

                                                                                   Za organizátorov Paulína Valová, Tibor Csörgei