Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Pokračujeme v prednáškových popoludniach 
Po letnej prestávke pokračujeme v sérii prednáškových popoludní SMS a SHMÚ. To najbližšie sa bude konať 25.9.2019 v kinosále SHMÚ, Jeséniova 17 o 17.00 hod. viď pozvánka.
Prednášať bude Ing. Danica Lešková, PhD a bude sa venovať povodniam.
 Všetci ste srdečne vítaní.