Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Prednáškové popoludnia pokračujú aj v roku 2022  doprava 20220203

Milí kolegovia, 
dovoľujem si Vás pozvať na pokračovanie prednáškových popoludní v roku 2022, ktoré organizuje Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. 
S ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku budú popoludnia prebiehať naďalej online formou. 
Najbližšie sa stretneme 
3. februára 2022 o 17.00 hod.
online cez Facebook na prednáške
30 rokov cestnej dopravy na Slovensku.
Prednášať bude Mgr. Ján Horváth
Verím, že Vás téma opäť zaujme a budete našimi vernými sledovateľmi. 
 
 
Za SMS Vás pozýva a krásne dni praje
Paulína Valová a Tibor Csorgei
 

prednaska_bnaner_20220203.jpg