Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí priatelia
pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa organizuje Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom
prednáškové popoludnie - seminár. FINAL WMD 2022 WEB IMAGE
Uskutoční sa online formou
 
24. marca 2022 o 17.00 hod. online cez Facebook
Budú to 3 prednášky z oblasti vôd a klimatológie. Prednášať budú Danka Krumpolcová, Ivan Bartík a Jozef Pecho.
Viac sa dozviete v pozvánke .
 
Oslávte spolu s nami významné dni meteorológie a hydrológie.
 
Za SMS Vás pozýva a krásne jarné dni praje
Paulína Valová a Tibor Csörgei