Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí priatelia
dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšie prednáškové popoludnie pre širokú verejnosť, ktoré spoluorganizuje Slovenská meteorologická spoločnosť  a Slovenský hydrometeorologický ústav.
 
Terezka Melicherova Sonda
Jarné pokračovanie sa uskutoční ešte stále online formou cez Facebook
 
dňa 28.apríla 2022  o 17.00 hodine.
 
Tentokrát sa budeme venovať histórii a súčasnosti radiačného monitoringu, o ktorom bude veľmi zaujímavo informovať Ing. Terézia Melicherová  (SHMÚ).
Viac sa dozviete v pozvánke. 
 
Za SMS Vás pozývajú a ďalšie krásne jarné dni prajú
Paulína Valová a Tibor Csörgei