Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Odborný seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa

  Pozývame Vás na odborný seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody, ktorý sa bude konať 20.03.2019 od 9.30 hod. v kinosále SHMÚ na Jeséniovej ul. v Bratislave. 

viď pozvánka.