Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Odborný seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár, ktorý sa koná pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody dňa 9.4.2019 o 9:00 hod. v zasadačke SHMÚ na Ďumbierskej ulici v Košiciach.

Zoznam prednášok je súčasťou pozvánky v prílohe.

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom Ing. Hlavatá

viď pozvánka.