Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Milí kolegovia, priatelia,

Prednáška priblíži širšej verejnosti základné informácie o družicových pozorovaniach,

  metódy a výsledky spracovania dát a praktické ukážky družicových produktov na vybraných meteorologických situáciách.

 Prednáškové popoludnie sa uskutoční 25.4.2019 o 17. hodine v kinosále SHMÚ na bratislavskej Kolibe - viď pozvánka.

Tešíme sa na stretnutie s Vami  pri ďalšom stretnutí.