Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Prednáška Ing. Škuleca: Termojadrová syntéza ako zdroj energie a budúcnosť energetiky dostupná na webe

 Pre všetkých tých, ktorí nemali možnosť pozrieť si prednášku Ing.Škuleca naživo v máji 2019 v SHMÚ, je tu možnosť  pozrieť si ju zo záznamu - viď link...