Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský hydrometeorologický ústav

Vás pozývajú na prednášku pod názvom : Ako vieme, ako bude? ktorá sa uskutoční 22. októbra 2019 (utorok) o 16.00 hod.v zasadačke Regionálneho pracoviska SHMÚ Košice, Ďumbierska 26.

viď pozvánka.

Prednášajúca: Mgr. Lucia Dlhošová, meteorologička odboru Meteorologické predpovede a výstrahy Centra predpovedí a výstrah, SHMÚ Bratislava.