Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia a priatelia,

v novom roku 2020 Vás opäť pozývame na odborné prednáškové popoludnie.

Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský hydrometeorologický ústav Vás pozývajú

na prednášku pod názvom : Kvalita ovzdušia na Slovensku, ktorá sa bude konať vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod.

v kinosále SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava - viď pozvánka.

Prednášajúci: RNDr. Martin Kremler PhD.,, vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia, SHMÚ Bratislava.

 

Opäť sa tešíme sa na stretutie s Vami.

 

Za organizátorov zdraví a pozýva  Paulína Valová a Tibor Csörgei.