Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 Milí kolegovia, priatelia,

v ďalšej prednáške  Vás Branislav Chvíla, riaditeľ úseku Meteorologická služba, SHMÚ Bratislava..

Predstaví zákulisie meteorologického monitoringu SHMÚ na pozemných staniciach. Objasní Vám, čo a kedy monitorujeme...

Prednáška sa bude konať vo štvrtok 27. februára 2020 o 17.00 hod.

v kinosále SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava - viď pozvánka.

 

Opäť sa tešíme sa na stretutie s Vami.

 

Za organizátorov zdraví a pozýva  Paulína Valová a Tibor Csörgei.