Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Záujemcovia o členstvo v Slovenskej meteorologickej spoločnosti, občianske združenie sa môžu prihlásiť pomocou priloženej prihlášky, ktorú vyplnia a zašlú na adresu SMS.

Ročný členský príspevok SMS je od 1.1.2023 15,- €/rok alebo 10,- €/rok pre študenta vysokej školy v riadnom dennom štúdiu.

Členský príspevok prosím uhraďte na bankový účet spoločnosti

IBAN : SK65 0900 0000 0001 7334 2586

Pre identifikáciu Vašej platby uveďte ako variabilný symbol mesiac a rok prihlášky v tvare MMRRRR a do správy pre prijímateľa Vaše meno a text "členské SMS".

Ďakujeme.