Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 

Hlavný výbor SMS pri SAV

Predseda : Paulína Valová  (paulina.valova  .at. shmu.sk)

Podpredseda : Miroslav Šinger (miroslav.singer .at. shmu.sk)

Vedecký tajomník : Martin Gera (mgera .at. fmph.uniba.sk)

Hospodár : Miriam Jarošová (miriamjaros .at. gmail.com)

Člen : Martin Benko (martin.benko .at. shmu.sk)