Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 

Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV-občianske združenie

RNDr. Paulína Valová, predseda          

Jeséniova 17, SHMÚ                                  

833 15 Bratislava

 

IČO : 00178799

DIČ : 2021502318

Bankové spojenie :  SK65 0900 0000 0001 7334 2586

 

tel.:  02/59415370

e-mail: info .at. slovakmeteo.sk