Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 
Milí kolegovia, priatelia,

vo štvrtok 13.4.2023 od 17.00 hod. sa uskutoční ďalšie prednáškové popoludnie, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Témou je: Vyhodnotenie projektu Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (NMSKO).


Prednášať bude RNDr. Martin Kremler, PhD.,
vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ.
 
Dozviete sa viac o monitorovacej sieti, o tom, čo je zdrojom znečistenia ovzdušia i kde sú zaznamenávané najvyššie koncentrácia znečistenia ovzdušia (link na prílohu PDF).
 
Sledujte nás online na stránke https://www.facebook.com/shmu.sk.
 
Tešíme sa na online stretnutie s Vami.
 
Za organizátorov
 
Paulína Valová, Tibor Csörgei
SMS, o.z.